Прочитал 1 книгу автора „Дарси Резак, Джуди Томсон и Гейл Холгрен-Резак“